تامین منابع پایدار و احیای انرژی و کاهش انتشار کربن

ما بر این باوریم که مسئولیت ما این است که درباره استفاده از مواد جدید و پایدارتر تحقیق کنیم. همچنین از تکلنولوژی های خلاقانه برای برنامه ریزی استراتژیک و کاهش خطرات مربوط به استفاده از مواد در فرآیندهای تولید بهره ببریم.

گروه NIPSEA دو معیار را در رویکرد ما برای تأمین مواد به کار می گیرد :

  •  کارایی فرآیند ما نباید با در دسترس بودن موادی که ناشی از اختلالات زنجیره تامین و نوسانات قیمت هستند، مختل شود.
  •  مدیریت مواد باید به روشی پایدار انجام شود که برای ذینفعان ارزش افزوده فراهم کند.

استفاده از مواد تجدید پذیر و غیر قابل تجدید به طور مداوم کنترل و پیگیری می شود. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از مواد مورد استفاده در تولید را هنوز مواد تجدید ناپذیر از جمله روغن و سوخت های فسیلی تشکیل داده اند. اگرچه گروه NIPSEA با بکارگیری فناوری توانسته به استفاده از 23٪ از مواد تجدید پذیر در تولید در سال مالی 2019 دست بیاید. گروه NIPSEA همچنین قصد دارد این گونه اطلاعات را از تمامی تامین کنندگان خود با هدف نظارت جمع آوری کند.

شرکت رنگسازی نیپون سنگاپور با تلاشی فراتر از آنچه مورد انتظار مقررات است، دپارتمانی فنی ایجاد کرده که در زمینه طراحی منابع جایگزین مواد اولیه یا فرمولاسیون مجدد محصولات فعلی برای بهینه سازی یا به حداقل رساندن استفاده از ورودی مواد اولیه فعالیت می کند. جلسات ماهانه مدیریت با بخش های تولید و تدارکات نیز برای رفع هرگونه ناکارآمدی یا توسعه راه حل های جدید برگزار می شوند.

در حال حاضر، در تولید محصولات و خدمات اصلی ما از مواد بازیافتی استفاده نمی شود. در عوض سعی می کنیم که استفاده مجدد از مواد را در موارد ممکن اولویت بندی کنیم. نظافت مخزن در تأسیسات ما از طریق آب بازیافتی برای شستشوی چندباره مخازن صورت می گیرد.

ما به عنوان یک گروه ، با رویکردی دوگانه، کارآمد فرآیندهای خود را به طور منظم رصد و بررسی می کنیم 

  •  مقایسه با استانداردهای جهانی که شامل ISO 9001: 2015، ISO 14001: 2015 و سیستم های مدیریت SMP می شوند.
  •  ارزیابی نتایج با درنظر گرفتن اهداف سازمانی که در ابتدای هر سال تعیین می‌شوند.

به منظور دستیابی به بهترین نتایج برای گروه NIPSEA، ما از توانمندی سیستم های تولیدی خود مطابق استانداردهای جهانی اطمینان حاصل کرده و در عین حال عملکرد خود را با انتظارات تطبیق می دهیم.

احیای انرژی و کاهش انتشار کربن

تغییر آب و هوا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که جامعه امروز با آن مواجه است. ما به عنوان جزئی از صنعت مواد شیمیایی می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از تاثیرات ما بر محیط‌زیست ناشی از تولید گازهای گلخانه‌ای می باشد. گروه NIPSEA به این موضوع به عنوان فرصتی برای تمرکز بر بهره‌وری انرژی می نگرد زیرا ما فرآیندهای تولید خود را بدلیل ریسک های احتمالی آنها و درعین حال فرصتی که ممکن است به همراه داشته باشند، مورد بازبینی قرار می دهیم.
ما از ترکیبی از منابع انرژی تجدید پذیر و غیر تجدیدپذیر انرژی الکتریکی که شامل توربین‌های آبی و پانل‌های خورشیدی، و بنزین و گازوئیل به ترتیب برای تامین انرژی فعالیت‌های مرتبط و غیر مرتبط با تولید استفاده می کنیم.
در سال 2019 جمع انرژی مصرفی ما بعنوان یک گروه برابر 906048 گیگاژول بوده در حالیکه نسبت شدت انرژی برای سازمان برابر 236.28 مگاژول/تن برآورد می شود.

اقدامات ما توسط سیاست جمعی زیست محیطی هدایت می‌شود تا مصرف انرژی مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره ارزش کسب‌وکار ما کاهش یابد. جهت دستیابی به اهداف موردنظر, ما مجموعه‌ای از قوانین رفتاری را در سازمان به کار می‌گیریم.
سیاست جمعی زیست محیطی ما در زمینه انرژی و گازهای گلخانه‌ای

  •  تلاش‌های ما در حفاظت از انرژی فراتر از انتظارات قوانین بازاری است که در آن فعالیت می کنیم.
  •  از طریق آموزش مهارت‌ به کارمندان، ما در مسیر بهبود بهره وری منابع انرژی فعلی خود با پشتیبانی از نوآوری در طراحی و خرید ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات تولیدی گام بر می داریم.
  • تیم های مدیریتی، سالانه برنامه ها و اهداف زیست محیطی را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می دهند. سپس کارمندان در جریان بروزرسانی ها قرار می گیرند.

حفاظت از انرژی و مسئله انتشار گازهای گلخانه‌ای، مسئولیت تمام صاحبان صنایع، مدیران اجرایی و کارمندان در تمامی سطوح مطابق با معیارهای مشخص‌شده در نظر گرفته می‌شوند

 

کار بیشتر با ورودی منابع کم‌تر در شرکت شیمیایی