رنگ ماتکس پایه آب

دارای فرمول ویژه با قابلیت پوشش عالی و چسبندگی و دوام مناسب برای رنگ آمیزی سطوح داخلی ، دیوار و سقف گچی ، آجری ، سیمانی و آردواز بکار میرود.

اطلاعات کاربردی

روش اجرا قلم مو /غلطک/اسپری
رقیق سازی حداکثر 30%آب
خشک شدن سطحی /خشک شدن کامل 1 ساعت
زمان لازم برای اجرای مجدد 1-2 ساعت
تعداد اجرای پیشنهادی حداقل 2 - 3 لایه
میزان پوشش تئوری در هر لیتر هر لیتر 10-13 متر مربع را پوشش میدهد. (در صورت مساعد بودن سطح )