رنگ های بافت دار مومنتو (Momento)

این رنگ دارای جلوه کاغذ دیواری بوده که دیوار معمولی را به یک شاهکار فوق العاده تبدیل نموده و آن را متمایز می سازد.

رنگ مومنتو دارای میزان پایین ترکیبات آلی فرار بوده و فاقد هرگونه سرب، جیوه، کروم و یا فلزات سنگین می باشد.

سری رنگ های بافت دار  مومنتو  شامل انواع زیر می باشد:

مومنتو الگانت: جلوه خاصی به دیوارها بخشیده و پوشش مجلل و با شکوهی را ایجاد می نماید.

مومنتو اسپارکل (سیلور و گلد): با طرح های نقـره ای، طلایـی  زیبایی خاصی به دیوارها بخشیده و  پوششی را ایجاد می کند که مانند جواهر می درخشد.