چه محصولاتی مثل پرایمر عمل می کند؟

   
برای فلز: آستری/ضد زنگ   برای کاشی: HYCOTE  
   

برای چوب : Varnish 78   

  برای سطوح داخلی و خارجی: پرایمر آکریلیک  
 

رنگ های بافت دار مومنتو

این رنگ دارای جلوه کاغذ دیواری بوده که دیوار معمولی را به یک شاهکار فوق العاده تبدیل می کند.

درمورد رنگ های مومنتو بیشتر بدانید