نمایندگی کردستان

شناسه محصول: خالد عظیمی دسته:

توضیحات

نام نماینده: خالد عظیمی

تلفن: 370220497-083

آدرس: سرچشمه – خیابان امیرکبیر – فروشگاه رنگ عظیمی