نمایندگی خراسان رضوی

شناسه محصول: محمدرضا نجیب دسته:

توضیحات

نام نماینده: محمدرضا نجیب

تلفن: 37283324-051

آدرس: چهارراه ابوطالب نبش کلاهدوز ۵۲ مغازه چهارم
آدرس شعبه 2: چهارراه ابوطالب. بازار بین المللی برجیس. واحد 175