نمایندگی تهران

شناسه محصول: سید مجید لواسانی دسته:

توضیحات

نام نماینده: سید مجید لواسانی

تلفن: 22657051

آدرس: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی – سالن 37 – غرفه 13